Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
5 năm trước
#13556 "- Đêm ngày 03/03/2018 #12h23 Thân gửi 4 hay 5 bạn đã làm cái
Hình mô tả cho bài confession
#13556 "- <a href="https://confession.vn/11803-duyen-so-la-co-that-tet-nam-o-minh-khoang-lop-6-7-gi-o-minh-uoc-bo-cho-sang-nha-em-chuc-tet-lu/" title="Đêm ngày" alt="Đêm ngày">Đêm ngày</a> 03/03/2018 #12h23 Thân gửi 4 hay 5 bạn đã làm cái việc xấu tính ở K12 mình không biết các bạn là ai nhưng hãy biết cách lịch sự và Văn minh xin lỗi vì mình đã k nặng lời như bạn nữ đấy :3 Mình <a href="https://confession.vn/13333-nguoi-yeu-i-choi-an-tieu-ghi-tung-li-tung-ti-co-nen-chia-tay-tru/" title="" alt=""></a> không cần biết các bạn nằm bụi nằm bờ ở đâu nhưng khi về phòng hãy trật tự không tạo ra tiếng động để không làm phiền đến người khác - Các bạn muốn thể hiện gì thì về nhà thể hiện cho bố mẹ các bạn xem đừng có thể hiện ở đây ( một lần nữa mình nhắc lại mình éo <a href="https://confession.vn/11670-len-ai-hoc-bien-chat-chuyen-la-e-k58-neu-co-thang-ban-than-cung-k58-neu-ban-than-tu-hoi-mau-gi/" title="phải cái" alt="phải cái">phải cái</a> bạn nữ đấy ) #Thân ái và hẹn gặp lại <3 ----- mong ad đăng bài hộ em 03/03/2018 0:37:45