Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
5 năm trước
#13555 các bạn nam ở trường cho mình hỏi , là giờ bọn con trai
Hình mô tả cho bài confession
#13555 các bạn nam ở trường cho <a href="https://confession.vn/no-ngoi-oc-truyen-vs-xem-phim-roi-con-phe-binh-gio-ra-ngoai-uong-tac-c/" title="mình" alt="mình">mình</a> hỏi , là giờ bọn con trai đi hát là cứ phải gọi gái rót bia à ? có thật <a href="https://confession.vn/cac-e-than-men-neu-cac-e-chua-lay-chong-chi-khuyen-cac-e-1-ieu-ung-bao-gio-lam-lieu-theo-so-phan-tha/" title="là chỉ" alt="là chỉ">là chỉ</a> rót bia thôi không ? Sao không biết mấy bạn sinh viên đi gái giờ ăn tạp quá . <a href="https://confession.vn/12082-chongcon-cham-mua-sam-hon-ca-vo-an-ong-thuong-kieu-ham-me-co-bac-ruou-che-a-bong-chang-han-thi/" title="lên cố" alt="lên cố">lên cố</a> thổ nhìn đã sợ rồi mà các bạn vào được . Có thân thì biết giữ , sướng một lúc rồi lại hận cả đời . Hãy vui chơi lành mạnh 02/03/2018 8:25:50