Bình luận

Bỏ khẩu trang ra lại là 1 ng khác đấy, thôi thớt đừng cố kiếm tìm, giữ hình bóng xinh đẹp khi có khẩu trang là đc r. Kk