Bình luận

Cần lắm 1 tổ chức đứng ra in và nhận chữ kí ạ, trường mình có nhiều người mà, thực sự rất gấp, còn 26 ngày nữa là hết hạn vụ án, mà chữ ký cần phải gửi sang Nhật, mong mn giúp bé??