Bình luận

Mạnh mẽ lên a ơi vợ tlai a còn đang đợi a đến rước đấy? đừng phí tg vào ms thứ k thuộc về mk nữa ạ? chúc a may mắn