Bình luận

Yếu đuối khủng khiếp, có khi nào b đang chơi trò hoán đổi giới tính ??. Nhưng thôi cứ bình tĩnh sống đời dài mà gái già thì còn đầy.
Bố mẹ thì lai lưng ra làm con cái thì yêu với chả đương. Con trai mà đến cảm xúc k biết kiểm soát con gái bỏ là đúng rồi