Bình luận

Bố mẹ thì lai lưng ra làm con cái thì yêu với chả đương. Con trai mà đến cảm xúc k biết kiểm soát con gái bỏ là đúng rồi
Yếu đuối khủng khiếp, có khi nào b đang chơi trò hoán đổi giới tính ??. Nhưng thôi cứ bình tĩnh sống đời dài mà gái già thì còn đầy.