Bình luận

Cho nta đi đi. Tìm ai phù hợp vs mình thôi. Cái gì bây giờ cũng phải thực tế. Chúc mừng thánh về đội của t. Ế bền vững
chỉ là ngụy biện ....yêu thì cứ dũng cảm mà đối mặt . bạn sinh ra trong nghèo khổ kh có lỗi của bạn , mà bạn chết đi trong nghèo khổ mới là lỗi của bạn .