Bình luận

tình yêu sv, 10 đôi thì 9 đôi chia tay sau khi ra trường, áp lực công việc, gia đình, cám dỗ xã hội, khoảng cách bla bla bla.......