Bình luận

Cứ đối diện vs nó thì mới có thể vượt qua 1 cách tốt đc. Và nhớ rằng muốn bản thân mình có giá trị thì hãy tự tìm kiếm thành công cho chính mình.