Bình luận

T mới đọc được gần 400 chap và t thấy người đẹp nhất là cái cô chủ tiệm ăn đã cứu Zura ấy :v