Bình luận

Muốn cô ấy hạnh phúc thì trước hết phải có công việc ổn định. Kinh tế đủ để đáp ứng cuộc sống. Chứ mỗi tình yêu suông thì k ăn thua. hi vọng cfs sẽ là cái kết có hậu cho 2 bạn