Bình luận

ở xã hội tham nhũng , em muỗn vào nhà nước , thì em phải xem bố mẹ em là ai, có quan hệ xin cho gì ko, có phải cocc ko, nhà có tiền ko. dùng tiền đó, quan hệ đó, đi xin việc nhà nước, >>> nạn tham nhũng. những người nhận tiền của gia đình em, nát>> đất nước đi xuống( tất nhiên có những ng vào nhà nc làm là thực lực, nhưng 100 người được 1, đừng nghĩ mình may mắn thế.... làm tư nhân thì công bằng, doanh nghiệp tư nhân có làm có ăn, >>> phát triển con người... làm nhà nc , đôi khi làm còn người ta lười nhác, và chậm phát triển
doanh nghiệp thì phải dựa vào năng lực học tập. và năng lực e lam . vì doanh nghiệp thường phải cảnh tranh. e ak. con nhà nước thì phải nhất quan hệ. tiền tệ. đồ đệ và hậu duệ.
như jeff bezos ý học nghệ thuật mà giờ giàu nhất thế giới rồi cái này là ở mình thôi bạn ạ
e yên tâm, lâm sinh có nhiều cơ hội lăm, e xin vào các nông trường, cty lâm nghiệp, có rất nhiều cty tuyển, cố gắng lên