Bình luận

À "Agreement of the glass shoes" của Selena Lin :)))) Không có truyện riêng đâu bạn, tới đó là hết rồi (đại loại như oneshot kèm thêm cho đỡ trống truyện)