Bình luận

Sao lại gọi chuỵ 88 long sòng sọc Đùa đi đại lộ êm ru về đến thạch hoà vẫn bt lắm mà còn là xe mới :))) Bạn thật biết đùa :v Đi 74 đoạn Trung Sơn Trầm đi r b sẽ biết long sòng sọc là như nào :v
Đọc đoạn đầu biết ngay là tìm zai nên mới khen trường mình như vậy ?? hừ hừ.... cuối cùng đúng thật
?? Anh.Vy. vào trường mình chỉ thấy tìm trai. Học đây hơn 1 năm mà lớp chỉ có c.gái. Cứ tưởng trường toàn c.gái cơ??
Cần thớt giải thích nghĩa câu này cho e : "mênh mông muôn mẫu một màn mưa mỏi mắt miên man mãi mịt mờ " nghĩa của nó là chi z