Bình luận

Ổng nhờ mối quen bên chính phủ để rửa sạch hồ sơ hồi ở mafia của mình mà :v Hồi đầu vô công ty thám tử vũ trang với hồ sơ trống ko cũng bị kunikida và thống đốc nghi ngờ dữ lắm chứ bộ :v Nói chung là nhờ quan hệ rộng hết đấy :))
Ổng nhờ ông bộ trưởng xin cho vào rồi nhờ Ango xoá hồ sơ =)))))) quan hệ rộng cả thôi =))) với lại ổng cũng ở nhà ngồi chơi xơi nước hai năm để mọi thứ lắng đi rồi mà