Bình luận

chuyển bộ nhớ 1 vài app sang thẻ nhớ, ảnh với vid này nọ cũng chuyển qua luôn. Vào chỗ quản lí thông minh xóa bớt rác.
Pixiv, Twitter mình thấy dùng Chrome, lên vẫn tốt mà ? Xoá mâấy app ko cần thiết đi hoặc nâng cấp bộ nhớ