Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
13 năm cắp sách vác vở đi học đến bây giờ tao vẫn không tìm
Hình mô tả cho bài confession
13 <a href="https://confession.vn/12549-can-gi-vong-qua-nguoi-khac-che-minh-ko-ga-lang-ay-noi-thang-mat-luon-minh-ra-truong-35-nam-min/" title="năm" alt="năm">năm</a> cắp sách vác vở đi <a href="https://confession.vn/14522-4-nam-yeu-nhau-pha-thai-2-lan-cam-giac-au-lam-em-ko-phai-sinh-vi/" title="học" alt="học">học</a> đến bây giờ tao vẫn không tìm <a href="https://confession.vn/11691-quen-no-i-may-con-tao-moi-tinh-14-nam-tu-thoi-au-tho-toi-gio-ay-nay-ay-la-cau-noi-tu-thang-ban/" title="được câu" alt="được câu">được câu</a> trả lời thỏa đáng #vre: Sưu tầm #bỏng