Bình luận

Otakumole. R nó dẫn link lên bubbler để đọc. Trừ việc raw bị giới hạn bởi raw của raffmanga thì t mê chỗ này nà