Bình luận

Cái danh hiệu King of All Hero không phải để chơi đâu bạn. Hercules đồ gì thì đồ cũng chơi k lại Gate of Babylon của Gil đâu.
Muốn xem Culi mạnh thì đọc Strange Fake chứ class Berserker thì chỉ có đi bán muối. Còn hoàng thượng thì ko phải sùng bái quá mức đâu, ổng mạnh thật mà :v