Bình luận

lần này là do bên fes k nói rõ ràng thành ra thông tin mù mờ ad của MH cũng bị hụt quả xin chữ kí này :v với đứa k thể đi như t thì càng vui đỡ phải gato :v