Bình luận

Bình thường mà, t ghét cặp VaniJeanne vãi đây nà LOLLLLLLLLLLLLL Ghét cả NoeVani nên khỏi bảo t hủ này hủ nọ nhé LOLLLL
Xem Hắc quản gia mà người ta ship Sebastian x Ciel, Ciel x Lizzy rần rần mà t lạ thích 3 người họ cứ như vậy thì tuyệt hơn ?