Bình luận

Tuần sau nghỉ tết. Tuy là lúc đó nguội rồi nhưng có lẽ sẽ làm 1 cái gì đó. Thật sự là yêu các em ấy chết đi đc. Thớt cố lên nha. Có ảnh đẹp share t với :))