Bình luận

Như anime sport vậy. Thậm chí còn hay hơn nhiều :'((. Chỉ là khởi đầu thôi, còn ss mới mà :'((.