Bình luận

72 gem 9 tick không có lấy 1 SR hay một cái CE event, tôi tin mình dâng hiến hết luck cho U23 Việt Nam rồi