Bình luận

Nhìn thấy bọn nhỉ vỡ mà đau lòng ;;;-;;; Nhưng sao giờ, tớ quyết định theo team Phos đến cùng rồi ;;;;;;-;;;;;;
Nhìn Ame vỡ từng miếng, nhìn Beryl nát bét bên bờ dây cung, nhìn Rutile cố sức trườn dưới biển, nhìn Bort chênh vênh giữa lòng đại dương sâu thẳm. Quá buồn.
Lol mình có ở trong truyện đâu nà, t đu cả hai team luôn (cơ mà t thích thầy hơn) tại bây giờ p theo team phos ms phá ra khỏi được lối mòn, nhưng mà thầy tình cảm gắn bó rồi nên vẫn đu bám thui