Bình luận

Đừng trách khi chiếc lá Còn xanh đã lìa cành Biết đâu khi lá rụng Là một sự tái sinh Đừng trách khi bao ngày Màn đêm đen buông xuống Biết đâu khi nắng tắt Là bắt đầu bình minh Đừng trách khi cuộc đời Đem cho ta đau khổ Biết đâu những niềm vui Khởi nguồn từ nước mắt Đừng trách khi một người Bỏ ta đi xa mãi Biết đâu rồi xa cách Sẽ nối liền yêu thương.