Bình luận

Đọc đến đoạn gặp con nhỏ tao còn tưởng là anh này cảm nắng hay trúg sét ái tình rồi sau này gặp lại và cưới cmnl chứ =))