Bình luận

Nhưng mà em vẫn ship Tate và Violet trời ơi cái câu "Hi, I'm Tate, I'm dead. Wanna hook up?" xem một trăm lần vẫn vỡ tim :(((