Bình luận

Đọc cf của thớt mk thấy cay sống mũi quá. Bất cứ điều j đi chăng nữa cũng k thể thay thế nhưng nguoi thân, gia đình, những nguoi bạn tri kỉ ae tốt. Họ luôn ủng hộ và bên cạnh mk nhung lúc gặp khó khăn
tao thấy có mùi hử cấu trong tất cả các bài viết của neu cfs , gần như tất cả các câu chuyện có hẳn một đội ngũ chuyên viết , đọc thì cũng khá là hay nhưng mà độ chính xác thì chắc là k có