Bình luận

tao thấy có mùi hử cấu trong tất cả các bài viết của neu cfs , gần như tất cả các câu chuyện có hẳn một đội ngũ chuyên viết , đọc thì cũng khá là hay nhưng mà độ chính xác thì chắc là k có
Đọc cf của thớt mk thấy cay sống mũi quá. Bất cứ điều j đi chăng nữa cũng k thể thay thế nhưng nguoi thân, gia đình, những nguoi bạn tri kỉ ae tốt. Họ luôn ủng hộ và bên cạnh mk nhung lúc gặp khó khăn