Bình luận

Nếu được thì tôi sẽ tát bạn một cái cho bạn tỉnh. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy, không phải cái thời của Thúy Kiều và Kim Trọng đâu mà " Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn "