Bình luận

trên mạng nó có bản dịch bộ truyện này lâu rồi :v report cũng như ko thôi. Có bộ truyện nào nhà sách mình mua bản quyền mà chưa có bản dịch trên mạng ko :3