Bình luận

Minh chứng cho việc, người làm k có ý gì nhưng người nhận thì nghĩ có =)) Nên con gái chả khó hiểu đâu, mấy ông đừng có dại mà ảo tưởng sức công phá của mình trong lòng con gái thì sẽ dễ hiểu hơn :) Thân.
Bạn gái đó là fan Bích Phương đó, đầu năm thì "mua dăm gói bánh, mua cây thuốc lá, anh sang thưa chuyện cùng e" cuối năm thì "em vẫn chưa muốn lấy ck". Bả, thính khắp nơi người khôn thì ngửi, người dại thì đớp :v
Lí do cứt bò. Tâm lý con gái là trong thời gian mà stress thì muốn tìm 1 đứa con trai nào lạ ns rồi đi chơi dạo vậy rồi tìm niềm vùi. Lại anh trai mưa