Bình luận

Hai điều quan trọng nhất trong bài này là : Tình yêu từ cấp 3 say đắm và gia đình hai bên khá giả. Thế nên có mỗi chuyện mãi rồi tôi vẫn phải nói lại là Đàn ông có sự nghiệp rồi hãy yêu đương nhé , để NEU cfs đỡ mấy cái cắm sừng đổ vỏ đi cho anh em nhờ . Bánh trung thu k có tiền mua mà bánh gato cứ ăn ngập mặt.
Đợi 5 năm nữa rồi lại. Biết thế đéo lấy chồng cho xong. À mà em mới K53 thôi. A tin là ở NEUcfs này có đến 20% hơn tuổi em đó.