Bình luận

Rule 34,nhentai,biết rõ kiểu gì cũng có nhưng vẫn mò vào. Giống như biết rõ nó là shit nhưng vẫn ráng ăn thử. Kết cục như nào thì tự biết rồi đấy :))
Cái đéo gì cũng sẽ có hen bạn ak, dù bản gốc nó có trong sáng đẹp đẽ đến đâu, vào tay bọn bệnh hoạn cũng sẽ lòi ra doujin hen thôi