Bình luận

đấy, các anh các chị đọc đi, đã thấy gì chưa, người ta biết nghĩ như vầy đấy, ai như các anh các chị, suốt ngày " Trung thu này ai đi chơi với mình " " tuyển gấu đi chơi trung thu " ." không có gấu thì ở nhà cầu mưa ...bla bla... :v lớn rồi, sống chậm lại, nghĩ tốt lên đi :V
Quà cáp là cái tốt, cũng nên kiếm một vài bạn có khả năng văn nghệ nữa để biểu diễn mừng vui cho các em nhỏ. Mình cũng đang lập một đoàn tên là đem ánh sáng Trung thu đến trẻ em Mù Căng Chải, kinh phí mỗi ng 20k. Sáng mai có mặt ở bờ hồ rồi đi bộ đến Trung thu là vừa