Bình luận

tình đầu k phải là đau khổ mà là 1 kỷ niệm đẹp.. tình cuối k phải là thiêng liêng mà là còng khóa vào cổ ???
Một câu chuyện tâm linh có thật được các cụ kể lại tin hay ko tuỳ các bạn. các cụ kể rằng:vào khoảng 12h khuya mà thấy con Mèo Đen đi ngang qua cửa sổ thì.. có khả năng là nó đang đi đâu đó :v
Confession này nói cái méo j vậy? K hiểu nội dung, lan man, dài dòng, chuyện yêu đương cũng k có điểm nhấn. May phúc tổ lấy đc ng phù hợp chứ yêu nhanh lấy gấp vớ phải thằng giả tạo thì vỡ mộng lâu rồi. Chốt lại là pr cho ông thầy bói nhé. Thầy nói j là phải nghe, k cãi mệnh trời đc đâu các bạn trẻ
Thầy bói bảo mình: mình hợp Với tuổi 97,98.vậy có em nào xinh tươi 97,98 chưa có người yêu hay chồng bỏ, chồng chê thì nt cho tớ nhá.
Thông minh xinh đẹp cũng k bằng may mắn! Chẳng qua là chị may mắn đi. Chứ như câu chuyện của bà chị em. Công việc lương khá, nhanh nhẹn hoạt bát, người cũng k xấu, 1 mình có của ăn của để nhưng lấy chồng muộn chắc do duyên số nên chưa có đối tượng phù hợp. Đùng cái cũng qua giới thiệu yêu và lấy anh này cũng vỏn vẹn mấy tháng. Chồng lúc mới yêu cũng yêu thương chiều chuộng vợ ghê lắm nhưng kinh tế không có, nghĩ 2 vợ chồng lấy nhau rồi bảo nhau làm ăn. Ai ngờ đâu lấy nhau được mấy tháng chồng sinh ra các thể loại tật, còn nợ nần đầy người, cũng cắn răn trả cho chồng 1 khoản nhưng cuối cùng cũng k thể chịu đựng được mà ở với nhau. Vẫn quyết định bỏ cho nhẹ nợ và thủ tục ly hôn còn lằng nhằng k xong, còn sợ nó đánh, trốn như chốn hủi, mang nặng vào người. Nói chung là con gái có thì, yêu rồi tìm hiểu cho kỹ, không để đến lúc quá nhỡ lỡ thì lại vớ đại anh nào cho xong thì cũng mang vạ vào thân!
Cho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói điCho e xin số ông thầy bói đi cho e xin số ông thầy bói đi