Bình luận

kiểu phim hàn quốc đây mà, h mà bạn bị máu trắng nữa là đẹp, mà chưa chắc đã phải oto đâm, thằng kia đâm bằng cái của nó rồi... cái gì thì ai cũng hiểu, chỉ thớt ko hiểu, chán
Cái con giáp thứ 3 là con cẹc gì mà sao nó xen vào phát là mọi thứ đổ bể nhỉ. #H t nhớ mãi cái mặt lờ của 2 đứa m. Trù cho con chúng m sinh ea đéo ra gì. Tai nạn cmm đi
Bản Hàn Quốc thì máu trắng còn Theo bản Việt Nam thì e H làm giả phiếu khám thai rồi nhân cơ hội trình ny bạn 1 baby trong mơ ??