Bình luận

Em nghĩ học nhóm là phải cả nhóm cùng tham gia sôi nổi, cùng nhau đóng góp ý kiến. Học thì không phải bạn nào cũng có cùng như nhau lượng kiến thức thế nên học nhóm đòi hỏi tinh thần làm việc nhóm từ mọi người, người hiểu sâu về vấn đề này chưa chắc đã hiểu về vấn đề kia. Vậy muốn việc học nhóm là để tốt cho tất cả các thành viên trong nhóm thì việc chọn thành viên là quan trọng nhất. Người kém hơn cũng đừng mặc định mình kém rồi để cho người mà mình xem là giỏi làm tất tần tật. Như vậy là hại cả 2 bên, trình độ bản thân ko tăng mà còn tốn tg của bạn mình. Như vậy thì việc học nhóm chẳng còn ý nghĩa gì cả. Em nghĩ anh chị viết cfs trên nên nói chuyện với các bạn trong nhóm học và rõ ràng trong lập trường mình ra tí. Nếu các bạn của anh chị cùng anh chị phát huy hiệu quả trong việc học nhóm thì cả các bên đều có lợi cùng nhau giúp đỡ học tập còn không anh chị nên tìm nhóm khác vì việc học nhóm có hiệu quả rất lớn trong việc học