Bình luận

Đàn bà đúng là khó hiểu =))), mỗi người 1 sở thích riêng, đá bóng thì có bà than, gái gú cũng than, rượu chè cũng than, nấu ăn cũng than, giờ đến mua sắm các bà cũng than được, các bà muốn đàn ông con trai bọn tôi sống sao cho vừa lòng các bà đây. Đàn bà khó ở =)))
Thớt ko nghe ông bà ta dạy "Chim khôn kiếm đất lành mà đậu Gái khôn kiếm mấy thằng nhậu mà nhờ... Mai sau có chết nó chết bụi chết bờ Đèn nhang khỏi tốn, bàn thờ khỏi thắp hương.. " à? Chồng nghiện mua sắm để làm gì, vote chia tay :)