Bình luận

:) giờ còn đéo phân biệt được nxb hay đơn vị xuất bản mà còn ở đó chơi trò khơi mào lại drama, cười từ thiện phát nhé :)