Bình luận

Mới xem sub của nhóm này. Mình nghĩ là nhóm mới làm thôi :>. Có phải gắt quá thế không vậy? :> Riêng câu này cũng không liên quan đến cốt truyện :). Người ta sai thì nhắc nhở, không cần thiết bưng lên chửi như thế này.