Bình luận

Anime chủ yếu là đối thoại, giữ nghĩa là ok. Còn LN hay VN. > Dịch từ raw Nhật > Biết đổi, thêm thắt từ cho hợp câu (vẫn giữ nghĩa) và flow mượt hơn. > Hạn chế đến không xài từ lóng. Đó là ý của mình. Edit: Ý cuối có thể tùy hoàn cảnh. Ví dụ như trong bản gốc xài slang thì có thể chuyển qua slang của mình.
Phải biết ứng biến tùy trường hợp!! - Lúc nhân vật đang pha hài hoặc tình cảnh đang buồn cười thì có thể biến tấu từ ngữ 1 chút nhưng vẫn phải đảm bảo nghĩa không quá sa đà. - Lúc đang đíp thật sự ấy, tình cảnh đang nghiêm túc thật phải đảm bảo dịch đúng nghĩa, dùng từ ngữ nhất là khi cho Hán Việt vào phải chuẩn không phải cứ thích là quăng vào tùm lum. - Tình cảnh bình thường thì vẫn phải dịch đúng nhưng thỉnh thoảng biến tấu chút cũng được miễn không làm thay đổi ngữ nghĩa và hoàn cảnh nhiều