Bình luận

tại thằng encode giảm chất lượng xuống, up vào opload nó giảm thêm lần nữa ra thế. Muốn giảm dung lượng ra net encode lại giảm các thông số xuống cụ thể như bitrate :v Nhớ hồi đầu xem còn chuyển sang định dạng 3gp xem đt với mpeg xem trên đầu đĩa :v