Bình luận

Bộ này từng được xuất bản lậu với tên "Hiệp khách hào hoa", tên gốc là Hiou Shirabyoushi. http://comic.vuilen.com/viewbook.php?bookid=402 Câu chuyện bạn kể là phần ngoại truyện ở tập cuối cùng.