Bình luận

Đời buồn nhất là khi tao ngực lép còn thằng b thân tao nó béo nên ngực nó bự hơn tao và làm cái đéo gì nó cũng nói"ngực bự có quyền " :3
Yêu lép là đúng đấy a. Bưởi, cam,...rồi cũng thành mướp, chỉ có tv LCD mãi trường tồn vs thời gian
T là t thấy NEU Cfs dạo này hơi nhàm. N giống nhau thế méo nào ay. Cứ 1 cốt truyện xong mấy thánh bịa ra cả mấy chục cfs