Bình luận

Bây giờ mày muốn góp ý như nào khi con đó đã be bét như vậy :) Nếu đã hết duyên thì từ từ mà dứt ra đi. Còn đống con vừa xinh vừa học giỏi lại ngoan hiền ngoài kia. Chẳng hạn như tao =)))))))
Thôi em ơi. Buồn làm gì cho mệt. Chuẩn bị tinh thần vào trường học thể 1 với toán cao cấp và Triết mác kia kìa
Tớ chỉ cảm thấy là bạn cứ vào fb của bạn kia là không đúng. ai cũng có quyền riêng tư riêng mà. fb cũng giống như nhật ký vậy. cả 2 cũng không là gì của nhau nữa mà bạn lại làm như vậy khác gì xâm phạm quyền riêng tư của ng khác. hơi bức xúc. (ý kiến cá nhân)