Bình luận

Chỉ đọc đến dòng thứ 3 '' lần đầu gặp lớp 5t ...'' tôi xin tuyên bố ngôn tình Neu luôn sống mãi với thời gian :( :( p/s : lúc 5 tuổi tôi chẳng biết mình đi đái chỗ nào nữa mà đã yêu với đương :(