Bình luận

Mình cũng biết 1 bộ kể về một đội đi lên đỉnh cao từ vị trí bét bảng, main đi đến đâu là gái xếp hàng đi theo đến đấy từ loli đến bb, main thì cũng không có gì đặc biệt ngoài skill kiểm soát thời tiết, thao túng trọng lực, điều khiển thời gian... Tên của bộ anime là Love Live! Sunshine