Bình luận

Mình thì lại muốn Hisoka vặt hết đám chân nhện (chắc trừ Machi với Kallumi)... vì thiệt tình mình ko ưa băng Ryodan. Mình chỉ sợ His chết thôi :'(