Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#11484 _______ "Thân chào cả nhà... Sở dĩ hôm nay đây tui viết cái cfs
Hình mô tả cho bài confession
#11484 _______ "Thân chào cả nhà... Sở dĩ hôm nay đây tui <a href="https://confession.vn/11057-anh-oi-vay-nay-ep-khong-a-thoi-vay-nay-nhin-gia-anh-nhi-anh-oi-hay-em-mac-quan-sooc-nhe-nhung/" title="viết cái" alt="viết cái">viết cái</a> cfs này cũng chỉ vì quá ức chế.Chuyện là lớp tui có 1 cô gái , cô ấy nhìn cũng được lắm chớ mà não bị sao sao ấy.Hông biết là mấy bạn có hay điểm danh hộ cho bạn hay k chớ tui là tui điểm danh hộ miết á.Một ngày đẹp trời nọ, k biết là cô ấy thần kinh có bất ổn k ,tự dưng đang sinh hoạt lớp ngon lành kế chĩ đứng dậy.chĩ méc thầy .chĩ kêu ""thầy ơi, e nghỉ sao bạn ấy k điểm danh hộ e mà <a href="https://confession.vn/10720-yeu-nhau-2-nam-ma-lai-chia-tay-vi-li-do-chua-bao-gio-nghi-toi-minh-k54-cach-ay-2-nam-minh-voi/" title="mấy đứa" alt="mấy đứa">mấy đứa</a> kia nghỉ bạn ấy <a href="https://confession.vn/full-combo-ca-4/" title="lại điểm" alt="lại điểm">lại điểm</a> danh hô?"" Nguyên lớp đứng hình nhìn chĩ.chĩ cứ nghĩ mình anh hùng lắm hay s ê.chĩ cười.người 22 mà cứ như đứa 12 ấy.a" _______ ? #SCA